dev.Jacekk.info - Strefa developera

Strona

Plany

Rozwijane

Zawieszone

Porzucone

Ukończone

Informacje

Interfejs do bazy danych

Klasa służąca do bezpiecznego wykorzystywania potencjału bazy danych MySQL. Chroni przed atakami SQL injection, a nawet HTML injection (częściowo).

Skrypt został porzucony. W nowych projektach zalecane jest użycie PDO.

Status

Użycie

<?php
include('db2.php');

$get db2::get('baza''*', array('id' => '55''null' => NULL));
foreach(
$get as $value) {
    echo 
$value['id'].' - '.$value['tekst']."\n";
}
?>

Powyższy przykład wykona zapytanie:

SELECT * FROM `baza` WHERE `id`='55' AND `null` IS NULL

Download

Po każdej aktualizacji staram się udostępnić nową wersję pakietu

Znane błędy

Brak

TODO

Brak

Propozycje

Brak

© by Jacek Kowalski | Szyfrowane połączenie IPv4 z 44.222.64.76